Hozzájárulunk egészségének megőrzéséhez!

Igényeljen Akciónk időtartama alatt MasterCard MKB Egészség Plusz Hitelkártyát, vásároljon vele összesen minimum 20 000 forintért és az Öné lehet a 20 000 forint értékű Decathlon ajándékkártyák egyike.1

Az Akció időtartama: 2015. 01. 30. - 2015. 03.08.

THM: 38,45%


1 Az Akcióban minden, az Akció kezdő időpontját megelőző napig 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet,

  • aki számára az MKB Bank - az akció időtartama alatt benyújtott igénylése alapján - MKB Egészség Plusz Hitelkártya főkártyát (a továbbiakban: Hitelkártya) bocsát ki (a továbbiakban: Kártyabirtokos) és
  • aki az Akció időtartama alatt Hitelkártyáját az Akció kezdeti időpontjától számított legrövidebb időn belül összesen legalább 20 000 Ft (húszezer forint) vagy annak megfelelő deviza (az elszámolás napján, a hatályos Kondíciós Listában meghatározottak szerint forintra átszámítva) összegben vásárlási tranzakcióra használja, az MKB bankkártyahasználatot regisztráló IT-rendszerének adatai szerinti bankszámlaterhelések alapján.

Az Akcióban résztvevő, a feltételeket teljes körűen teljesítő első 200 (kettőszáz) Kártyabirtokos kerül díjazásra.
Az Akció részletes feltételeiről a Részvételi Feltételekben tájékozódhat.

További hírek